muscle training gear

دستگاه عضله سازی اتوماتیک
دستگاه تمرین اتوماتیک عضلات (عضله سازی اتوماتیک - تناسب اندام هوشمند) این دستگاه یک دستگاه تمرین فیزیکی برای افزایش عضلات (تقویت عضلات) شما می باشد. بدون برداشتن حتی یک قدم، بدن رویایی خود را بسازید. بر اساس محلی که میخواهید استفاده کنید، این دستگاه دو مدل پد دارد (پد شکمی و پد بازو-ران و ...). دستگاه عضله سازی اتوماتیک از...ادامه مطلب