m-pad balance trainer

این روزها داشتن اندام متناسب کار آسانی نیست. زندگی روزمره ما با نشستن های طولانی مدت در محل کار، فعالیت های اجتماعی، شرکت در سرگرمی های مختلف  و ...گرده خورده است و این باعث می شود زمان کافی برای حضور در باشگاه های ورزشی را نداشته باشیم. در ادامه وسیله...