پایه شارژر dock me

تنها شارژری که همیشه به آن نیاز خواهید داشت! وقت آن رسیده که بدانید کجا همه سیم های شارژ و دستگاه های خود را پیدا کنید. تمام نیازهای شارژ خود را درDock me  دنبال کنید درست مثل یک USB Hub استند شارژ Dock me یک هاب شارژ عمودی است که...