مسواک اتوماتیک Chiiz

به نظر می‌رسد بسیاری از مخترعان همواره به دنبال آن هستند تا مسواک های قدیمی را با ایده‌های نوی خود جایگزین کنند و در همین راستا شرکت Chiiz نیز از یک گجت با همین هدف در ذهن پرده برداری کرده است. مسواک اتوماتیک Chiiz هم اکنون در مرحله‌ی تامین مالی...