گیرنده دیجیتال پروویژن تایپ سی موبایل،تبلت و کامپیوتر