ارسال سفارشات در تعطیلات سال نو

سفارشات ثبت شده از تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ تا ۴ فروردین ۹۷، در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ ارسال خواهند شد.