تلنگر

 

#تلنگر
🚀برنده ها تمرین می کنند، بازنده ها شکایت می کنند

Related Posts:

کره شمالی تنها ۲۸ وبسایت داخلی دارد!

کره شمالی زمانی که یکی از سرورهای خود را که...

ترابردپذیری شماره تلفن همراه راه‌ اندازی شد

طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه برای استفاده‌ی تمام کاربران اپراتورهای...

سرشماری اینترنتی با اینترنت موبایل رایگان شد

سرشماری یکی از طرح های دولتی است که برای ارزیابی...